L'agricultura ecològica

L'agricultura ecològica

L’agricultura ecològica és aquella manera de cultivar la terra sense afegir cap tipus de material artificial ni químic. Es basa, amb el cultiu tradicional, amb l’ús d’adobs orgànics, rotació de la terra, el guaret, control de plagues amb mitjans biològics com fauna suplementària, etc...

Aquestes tècniques de cultiu són de prevenció, ja que són molt menys nocives que no pas els mètodes convencionals, que ajuden de manera considerable la salut del medi ambient i a l’home. La producció convencional sorgeix a principis del segle XX i a mitjans d’aquest, la Revolució Verda. Es va promoure l’ús de productes químics nocius i la modificació genètica als aliments, entre d’altres pràctiques, per a poder ampliar abundantment la producció tornant-la massiva.

L’agricultura ecològica rep moltes denominacions diferents, però sempre referint-se a la mateixa cosa. Als països de parla anglesa li donen el nom d’orgànic; agricultura biològica, adoptant el mateix nom pel producte ecològic; agricultura de conservació, agricultura sostenible... Un dels objectius és mantenir una producció que el medi ambient sigui capaç d’aguantar i no forçar-lo per poder obtenir quantitats exorbitants totalment contràries a la natura.

1L’any 2006 hi havien més de 30 milions d’hectàrees conreades pertanyents a uns 700.000 productors a tot el món, encara que no és ni un 1% de les terres agrícoles a nivell mundial. Lideren en percentatge de conreu el Liechtenstein (29%), Àustria (13%) i Suïssa (12%). Austràlia, com a capdavantera en producció amb 12,3 milions d’hectàrees, seguida de Xina amb uns 2,3 milions, Estats Units 1,6 milions, Itàlia 1,1 milions, Espanya 0’92 milions i França amb 0’55 milions.

La demanda d’aquest tipus de producte es calcula que puja mundialment entre un 10% i un 15% anual.

La UE regula i controla la producció ecològica segons el reglament 834/2007 en què s’especifica les tècniques de cultiu requerides per poder aconsegir els certificats corresponents conforme és de producció ecològica.

Tot perquè les plantes puguin nèixer, crèixer i reproduïr-se a través del conreu tradicional, mirant sempre de respectar la natura i així s’aconsegueix reduïr molta brutícia produïda pels humans en laboratoris i fàbriques, que només contaminen el medi ambient.

És ajuda per a tots, no només per a les plantes.

G.R.LL

1Helga Willer et al. The World of organic agriculture Statistics and emerging trends, 2008.